Δημοσιεύσεις στην "Ενημέρωση"

Η Αγορανομική Διάταξη που δίνει το δικαίωμα στους καταναλωτές να μη πληρώνουν αν δεν λάβουν απόδειξη

Φεβ 11, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η Αγορανομική Διάταξη που δίνει το δικαίωμα στους καταναλωτές να μη πληρώνουν αν δεν λάβουν απόδειξη

apodiksiΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:1. Του Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α’ 298). 2. Το ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις» περισσότερα >>

Ελαττωματικός γάμος και έννομες συνέπειες

Φεβ 11, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ελαττωματικός γάμος και έννομες συνέπειες

diazigioΣτη νομική πραγματικότητα ο γάμος δεν αποτελεί μια απλή συμφωνία κοινωνικοεθιμικού χαρακτήρα, αλλά μια αυτοτελή σύμβαση που καταρτίζεται με τη σύμπτωση των δηλώσεων της βούλησης των μελλονύμφων για τη σύναψή του και υπόκειται σε συγκεκριμένο τύπο και διαδικασία.

Εντούτοις, η συνδρομή κάποιων πραγματικών περιστατικών μπορεί να οδηγήσει στην παρεμπόδιση ή την ακύρωση της παραγωγής των εννόμων αποτελεσμάτων στα οποία απέβλεπαν οι συμβαλλόμενοι, καθώς στις περιπτώσεις αυτές ο γάμος καθίσταται ανυπόστατος ή άκυρος ή ακυρώσιμος. περισσότερα >>

Αναπροσαρμογή μισθώματος στην επαγγελματική μίσθωση

Φεβ 11, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναπροσαρμογή μισθώματος στην επαγγελματική μίσθωση

epaggelmetiki-stegiΜε το Προεδρικό Διάταγμα 34/1995 («Κωδικοποίηση Νόμων περί Εμπορικών Μισθώσεων»), όπως αντικαταστάθηκε με τον νόμο 2741/1999, η ελάχιστη διάρκεια της επαγγελματικής μίσθωσης καθορίστηκε στα 12 έτη, και μάλιστα κατά αναγκαστικό δίκαιο, δηλαδή υποχρεωτικά και για τους δύο συμβαλλόμενους, ακόμη και αν συμφωνήθηκε μεταξύ τους για βραχύτερο ή αόριστο χρόνο, με μόνο πεδίο εμφιλοχώρησης της ιδιωτικής βούλησης την περίπτωση νεότερης συμφωνίας των συμβαλλομένων για πρόωρη λύση της μίσθωσης, η οποία αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. περισσότερα >>

Η ένδικη προστασία της νομής

Φεβ 11, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η ένδικη προστασία της νομής

dikiH αυτοδύναμη προστασία της νομής, που προβλέπεται στο άρθρο 985 του Αστικού Κώδικα και παρέχει στο νομέα το δικαίωμα να αποκρούσει με τη βία κάθε διατάραξη ή απειλούμενη αποβολή από τη νομή που ασκεί πάνω σε κινητό ή ακίνητο πράγμα, δεν αποτελεί ασφαλώς το κρίσιμο σημείο αναφοράς της νομοθετικής μέριμνας για την προστασία του προκείμενου έννομου δικαιώματος. Όχι μόνο για πρακτικούς λόγους, καθώς διαφορετικά ο νομέας θα έμενε απροστάτευτος σε περίπτωση που αδρανούσε ή αποτύχαινε ή εν τέλει δεν ήθελε να ασκήσει την αυτοδύναμη προστασία, αλλά και για λόγους κοινωνικής αρμονίας, δεδομένου ότι η παροχή της προσήκουσας δικαστικής αρωγής δεν μπορεί παρά να αποτελεί το πρώτιστο μέλημα κάθε έννομης τάξης. περισσότερα >>

Σελίδες:«12345678»