Δημοσιεύσεις στην "Ενημέρωση"

Υιοθεσία ανηλίκου και αρχή της μυστικότητας

Φεβ 11, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υιοθεσία ανηλίκου και αρχή της μυστικότητας

iothesiaΟ θεσμός της υιοθεσίας, όπως καθιερώνεται στα άρθρα 1542 επόμενα του Αστικού Κώδικα, διέπεται από τη βασική αρχή ότι αφορά αποκλειστικά σε ανήλικα πρόσωπα, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση συγγενείας ως και τον τέταρτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μεταξύ του υιοθετούμενου και του προσώπου που τον υιοθετεί. Ωστόσο, η διαδικασία της υιοθεσίας ανηλίκου διέπεται και από μια πρωτογενή προϋπόθεση, και συγκεκριμένα τη χορήγηση της συναίνεσης των φυσικών γονέων του υιοθετούμενου, η οποία δεν επιτρέπεται να δοθεί προτού συμπληρωθούν τρεις μήνες από τη γέννηση του τέκνου. περισσότερα >>

Τύποι και σύνταξη διαθήκης

Φεβ 11, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τύποι και σύνταξη διαθήκης

giagiaΗ Διαθήκη

Διαθήκη είναι το έγγραφο εκείνο με το οποίο ο άνθρωπος προσδιορίζει ο ίδιος κληρονόμους του αλλά και ρυθμίζει ορισμένες σχέσεις οικογενειακού δικαίου.
Στο νόμο συναντάται και ως «διάταξη τελευταίας βούλησης» ή «τελευταία διάταξη». Η διαθήκη συντάσσεται αυτοπροσώπως σύμφωνα με ορισμένους τύπους και ανακαλείται
ελεύθερα.

Πότε παράγει αποτελέσματα η διαθήκη; περισσότερα >>

Τρόποι έκδοσης διαζυγίου

Φεβ 11, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τρόποι έκδοσης διαζυγίου

diazigio2Όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, δύο είναι οι τρόποι έκδοσης διαζυγίου κατά το ελληνικό δίκαιο : α. το συναινετικό διαζύγιο και β. το διαζύγιο κατ’ αντιδικία. Παρακάτω αναφέρονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες του κάθε τρόπου έκδοσης διαζυγίου, προκειμένου να αποφασίσετε ποιο συμφέρει στην περίπτωση σας.

Α. Συναινετικό Διαζύγιο:

Ο νόμος ορίζει ότι όταν υπάρχει κοινή συμφωνία των συζύγων για διαζύγιο μπορούν να το ζητήσουν με κοινή αίτησή τους που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίαs. Βασικές προϋποθέσεις για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι : περισσότερα >>

Πως προσδιορίζεται η νόμιμη αμοιβή συμβολαιογράφων

Φεβ 11, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πως προσδιορίζεται η νόμιμη αμοιβή συμβολαιογράφων

simbolaioΜε την ισχύ της Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αριθμό 111376/31-12-2011 (ΦΕΚ 13/11-1-2012, τεύχος Β΄) επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων μόνο όσον αφορά στις δικαιοπραξίες, το αντικείμενο των οποίων αποτιμάται σε χρήμα.

Ειδικότερα :
Με το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. ορίζεται ότι για την κατάρτιση πράξεων, το αντικείμενο των οποίων αποτιμάται σε χρήμα, ο συμβολαιογράφος εισπράττει: περισσότερα >>

Σελίδες:«12345678»