Μόρφωση & Εκπαιδευτικά προσόντα

Εκτύπωση σελίδας Εκτύπωση σελίδας

katri (1)

2004 μέχρι σήμερα Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή: Υποψήφια Διδάκτωρ Εργατικού Δικαίου

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: (Το Διευθυντικό Δικαίωμα του Εργοδότη και τα όρια του από τη σκοπιά του Νόμου 1787/1988- Εν συγκρίσει με το Γερμανικό Δίκαιο)

Μάρτιος 2004 Εξετάσεις στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με σκοπό την
Απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

2002-2004 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή:
Μεταπτυχιακές Σπουδές Β’ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου, με εξειδίκευση στο «Εργατικό Δίκαιο». Εργασία Μεταπτυχιακού

1996-2002 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή, Πτυχίο Νομικής

1990-1996 Ιδιωτικό Γυμνάσιο/ Λύκειο, Ηλιουπόλεως «Θεομήτωρ».

 

(Visited 2.861 times, 1 visits today)