Διαθέσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Εκτύπωση σελίδας Εκτύπωση σελίδας

keyboard

Σας παραθέτουμε τις διαθέσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου (access keys) της ιστοσελίδας του γραφείου μας.

Access Key: 1 – Αρχική σελίδα
Access Key: 2 – Υπηρεσίες – Δραστηριοποίηση
Access Key: 3 – Μόρφωση & Εκπαιδευτικά προσόντα
Access Key: 4 – Ενημέρωση
Access Key: 5 – Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Access Key: 6 – Έντυπα & Αιτήσεις (Υποδείγματα)
Access Key: 7 – Επικοινωνία
Access Key: 8 – Διαθέσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένες τοποθεσίες του ιστότοπου, ανάλογα με τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε. Δείτε αναλυτικά…

  • Internet Explorer 5+ = Πιέστε ALT + Access Key και μετά Enter.
  • Opera 8.5+ = Πιέστε Shift + Esc και μετά το Access Key.
  • Firefox 2.0.0.1 + = Πιέστε Shift + Alt + Access Key ταυτόχρονα.
  • Safari= Πιέστε ALT + Access Key
  • Chrome= Πιέστε ALT + Access Key

 

(Visited 369 times, 1 visits today)