Δημοσιεύσεις στην "Ενημέρωση"

Προθεσμία αποποίησης κληρονομίας και ευεργέτημα απογραφής της για τον ανήλικο

Δεκ 18, 2015   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προθεσμία αποποίησης κληρονομίας και ευεργέτημα απογραφής της για τον ανήλικο

fatal accidents greece

Η προθεσμία αποποίησης κληρονομίας είναι 4 μήνες από τον θάνατο του κληρονομούμενου ή από την δημοσίευση της διαθήκης του αν υπάρχει.

Η προθεσμία αποποίησης επεκτείνεται στο ένα έτος (με ίδια αφετηρία) στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία τους στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διέμενε στο εξωτερικό.

περισσότερα >>

Υπαναχώρηση-αναστροφή πωλήσεως ελλατωματικού αυτοκινήτου

Νοέ 30, 2015   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπαναχώρηση-αναστροφή πωλήσεως ελλατωματικού αυτοκινήτου

fatal accidents greece

 

 

Ο αγοραστής, στις περιπτώσεις που υφίσταται ευθύνη του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογηθείσης ιδιότητος, δικαιούται, κατ’επιλογήν του διαζευκτικώς:

 

περισσότερα >>

Περί ίδρυσης και λειτουργίας Κοιν Σ Επ

Νοέ 9, 2015   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περί ίδρυσης και λειτουργίας Κοιν Σ Επ

 

fatal accidents greece

Διαδικασία σύστασης μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4019/2011, συστήνεται Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο είναι Δημόσιο Βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας αποτελείται από δύο επιμέρους μητρώα:
περισσότερα >>

Σκοπός και περιεχόμενο της σύμβασης έργου

Οκτ 23, 2015   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σκοπός και περιεχόμενο της σύμβασης έργου

 

fatal accidents greece

Προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης έργου

Σύμβαση έργου υφίσταται όταν οι συμβαλλόμενοι στοχεύουν στην επίτευξη του συμφωνηθέντος τελικού αποτελέσματος κι όταν αυτό επιτευχθεί, επέρχεται αυτόματα και η λύση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η σχέση που προκύπτει δεν υπάγεται στην εργατική νομοθεσία και δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης του παρέχοντα την υπηρεσία, ο οποίος εργάζεται με σκοπό την εκπλήρωση του συμφωνηθέντος έργου με την ανάλογη αμοιβή.
περισσότερα >>

Σελίδες:12345678»