Δημοσιεύσεις στην "Ενημέρωση"

Δικαιοπρακτική ικανότητα ανηλίκου

Φεβ 11, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δικαιοπρακτική ικανότητα ανηλίκου

paidia-dikaiomataΗ λεγόμενη ικανότητα προς δικαιοπραξία, ή αλλιώς δικαιοπρακτική ικανότητα, ενός φυσικού προσώπου στα πλαίσια του αστικού δικαίου είναι η ικανότητα που του αναγνωρίζει το δίκαιο να καταρτίζει αυτοπροσώπως και στο όνομά του δικαιοπραξίες. Δεδομένου όμως ότι η κατάρτιση δικαιοπραξιών δεν συνεπάγεται μόνο απόκτηση δικαιωμάτων αλλά και ανάληψη υποχρεώσεων, ο νόμος, αποβλέποντας στην προστασία του συμβαλλομένου, αναγνωρίζει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα στο φυσικό πρόσωπο μόνο με την ενηλικίωσή του, δηλαδή με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του (άρθρο 127 Αστικού Κώδικα), ενώ έως εκείνο το χρονικό σημείο η προκείμενη ικανότητα ή δεν του αναγνωρίζεται καθόλου ή του αναγνωρίζεται μόνο περιορισμένα. περισσότερα >>

Δικαίωμα διατροφής ανήλικου τέκνου

Φεβ 11, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δικαίωμα διατροφής ανήλικου τέκνου

diatrofiΗ υποχρέωση διατροφής αποτελεί άρρηκτη συνέπεια της οικογενειακής συμβίωσης, για τον λόγο αυτό άλλωστε το άρθρο 1485 του Αστικού Κώδικα την καθορίζει στα πλαίσια της αμοιβαιότητας μεταξύ ανιόντων και κατιόντων. Εντούτοις, η οριοθέτηση του δικαιώματος διατροφής, από το άρθρο 1486 ΑΚ, μόνο σε όποιον «δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του από την περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βιοτικές του συνθήκες ενόψει και των τυχόν αναγκών της εκπαίδευσής του», συνεπάγεται ότι ουσιαστικά η υποχρέωση διατροφής βαρύνει τους γονείς έναντι των τέκνων τους, πολύ περισσότερο ενόσω αυτά δεν έχουν ακόμα ενηλικιωθεί. περισσότερα >>

Τι ορίζεται ως εργατικό ατύχημα και πως αποζημιώνεται

Φεβ 11, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τι ορίζεται ως εργατικό ατύχημα και πως αποζημιώνεται

ergatiko-atyximaΣύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, εργατικό ατύχημα θεωρείται εκείνο που συμβαίνει στον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της εργασίας ή με αφορμή την εργασία και οφείλεται σε απότομο βίαιο εξωτερικό γεγονός (συμβάν), που προκαλεί πρόσκαιρη ή διαρκή ανικανότητα εργασίας. Για το χαρακτηρισμό του ατυχήματος ως εργατικού είναι αδιάφορος ο χρόνος εκδήλωσης των δυσμενών συνεπειών στην υγεία του εργαζόμενου, αν, δηλαδή, εκδηλώνονται άμεσα, αργότερα ή σταδιακά, όπως και το εάν υπάρχει μερίδιο συνυπαιτιότητας του εργαζόμενου. Αντιθέτως, το ατύχημα που προκλήθηκε από πρόθεση του εργαζόμενου δεν χαρακτηρίζεται εργατικό. περισσότερα >>

Συνήγορος του Πολίτη

Φεβ 8, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνήγορος του Πολίτη

sinigorosΟ Συνήγορος του Πολίτη είναι φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και είναι αρμόδιος για την καταπολέμηση των διακρίσεων στον δημόσιο τομέα.
Συνεπώς όποιος έχει υποστεί διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή φύλου από δημόσια υπηρεσία ή φορέα του δημοσίου, μπορεί να υποβάλει αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη. περισσότερα >>

Σελίδες:«12345678