Δημοσιεύσεις στην "Ενημέρωση"

Ορισμός & μορφές Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Φεβ 19, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός & μορφές Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

crime-sceneΒασικές Έννοιες
Κατά καιρούς, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να ορισθεί το ηλεκτρονικό έγκλημα. Ένας ορισμός που δόθηκε από τους Forester and Morrison (1994) προσδιόρισε το ηλεκτρονικό έγκλημα ως «μια εγκληματική πράξη στην οποία ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται ως το κυριότερο μέσο τέλεσής της». Ωστόσο, το ηλεκτρονικό έγκλημα δεν είναι κάτι τόσο απλό, ούτε μπορούμε να το γενικεύσουμε. Υιοθετώντας μια τριπλή προσέγγιση (Αγγέλης, 2000) που τείνει να επικρατήσει σήμερα, μπορούμε να θεωρήσουμε το ηλεκτρονικό έγκλημα ως: περισσότερα >>

Το επώνυμο τέκνων που γεννιούνται χωρίς γάμο

Φεβ 18, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Το επώνυμο τέκνων που γεννιούνται χωρίς γάμο

epwnymo_teknvnΑ) Ποιο επώνυμο παίρνει το τέκνο που γεννιέται χωρίς γάμο των γονέων του;
Σύμφωνα με το άρθρο 1506 Α.Κ. «Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του παίρνει το επώνυμο της μητέρας του». Το τέκνο, επομένως, σε αυτήν την περίπτωση, αποκτά αυτοδικαίως το επώνυμο που έχει η μητέρα του κατά το χρόνο της γέννησής του, και το οποίο μπορεί να είναι είτε το επώνυμο που είχε η μητέρα του κατά το χρόνο της δικής του γέννησης είτε το επώνυμο που η ίδια απέκτησε μεταγενέστερα από τυχόν υιοθεσία της, αλλαγή επωνύμου κατά τη διοικητική διαδικασία ή μετά από δική της αναγνώριση. περισσότερα >>

Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας και αποζημίωση δικαιούχου

Φεβ 16, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας και αποζημίωση δικαιούχου

copyrightΗ προστασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας απετέλεσε, δεδομένης της ιδιαίτερης φύσης του προστατευτέου δικαιώματος, αντικείμενο ιδιαίτερης νομοθετικής προσέγγισης τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η ισχύουσα σήμερα ελληνική νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα βασίζεται στις ρυθμίσεις του νόμου 2121/1993, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί (κυρίως με τα άρθρα 3 και 10 του νόμου 2435/1996), ο οποίος και απέβλεψε στην πληρέστερη και αποτελεσματικότερη κατά το δυνατόν προστασία των πνευματικών δημιουργών. περισσότερα >>

Καταχρηστική άσκηση διευθυντικού δικαιώματος

Φεβ 16, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καταχρηστική άσκηση διευθυντικού δικαιώματος

ergasiaΣτα πλαίσια της ισχύος μιας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, ο εργοδότης έχει το διευθυντικό δικαίωμα να καθορίζει αυτός το είδος, τον τόπο, το χρόνο και τις λοιπές συνθήκες παροχής της εργασίας, καθώς και να ρυθμίζει κάθε θέμα που άπτεται της οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησής του, προκειμένου να επιτύχει τους εν γένει σκοπούς της, περιοριζόμενος μόνο από τους όρους της σύμβασης που τον συνδέει με τον εργαζόμενο, όπως αυτή ερμηνεύεται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και, βεβαίως, από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. περισσότερα >>

Σελίδες:«12345678»