Δημοσιεύσεις στην "Ενημέρωση"

Κριτήρια καταχρηστικότητας γενικών όρων συναλλαγών

Φεβ 11, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κριτήρια καταχρηστικότητας γενικών όρων συναλλαγών

sinallagiΗ ανάγκη προστασίας του μέσου καταναλωτή από τις έννομες συνέπειες που απορρέουν εκ της συμμετοχής του σε συμβάσεις με διαπραγματευτικά ισχυρότερους αντισυμβαλλομένους, στα πλαίσια των οποίων αναλαμβάνει υπέρμετρες αναλογικά υποχρεώσεις, είτε λόγω ελλιπούς γνώσης και επισφαλούς πληροφόρησης είτε λόγω της φύσης της σύμβασης, έχει αποτελέσει πεδίο όχι μόνο διακριτού νομοθετικού προβληματισμού αλλά και έντονης νομολογιακής απασχόλησης, ειδικά κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπου οι καταναλωτές φαίνεται να «ξυπνούν», είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο, αναζητώντας την αποκατάσταση της συμβατικής ισορροπίας, έστω και υπό την επίκληση της δικαστικής συνδρομής. περισσότερα >>

Καταγγελία σύμβασης εργαζομένης μετά τον τοκετό

Φεβ 11, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καταγγελία σύμβασης εργαζομένης μετά τον τοκετό

toketosΜεταξύ των περιπτώσεων εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις που κρίθηκε, τόσο κατά το μέσο κοινωνικό όσο και το περί δικαίου αίσθημα, ότι χρήζουν ιδιαίτερης έννομης προστασίας ενόψει του ενδεχομένου καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους από τον εργοδότη τους, διακριτή θέση καταλαμβάνει αυτή της γυναίκας εργαζομένης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, αλλά και μετά από αυτή, όσο είναι λεχώνα και γαλουχούσα. περισσότερα >>

Καταγγελία ασφαλιστικής σύμβασης

Φεβ 11, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καταγγελία ασφαλιστικής σύμβασης

asfaleiesΗ ασφαλιστική σύμβαση, δηλαδή η σύμβαση στα πλαίσια της οποίας μια ασφαλιστική επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει έναντι ασφαλίστρου στον συμβαλλόμενό της λήπτη ή σε τρίτο πρόσωπο, κάποια παροχή σε χρήμα, ή και σε είδος εφόσον υπάρχει ειδική συμφωνία, όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωση αυτή (η λεγόμενη «ασφαλιστική περίπτωση»), ενέχει εκ φύσης την ιδιαιτερότητα της εξάρτησής της από μία αίρεση, η πλήρωση της οποίας εντούτοις εξαρτάται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από κάποια αντικειμενικά στοιχεία που είναι γνωστά κατά το χρόνο της κατάρτισής της και συνδέονται με το πρόσωπο του λήπτη της ασφάλισης. περισσότερα >>

Καθορισμός εγγύησης στη σύμβαση πώλησης

Φεβ 11, 2013   //   by admin   //   Ενημέρωση  //  Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καθορισμός εγγύησης στη σύμβαση πώλησης

leftaΣτη συναλλακτική πρακτική των συμβάσεων πώλησης η παροχή εγγύησης εκ μέρους του πωλητή, σε σχέση με τα προϊόντα που διαθέτει προς τον αγοραστή τους, δεν αποτελεί νόμιμη υποχρέωσή του, αλλά προσφέρεται οικειοθελώς προς τον αντισυμβαλλόμενό του. Ο χαρακτήρας δηλαδή της παροχής εγγύησης στον καταναλωτή είναι καταρχήν εκούσιος, κάτι που αναγνωρίζει και η Οδηγία 1999/44/ΕΚ της 25ης Μαΐου 1999.

Σε αυτό το γενικό πλαίσιο του εκούσιου χαρακτήρα της εμπορικής εγγύησης εντάσσεται και η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 εδάφιο α’ του νόμου 2251/1994, η οποία ορίζει ότι «όταν παρέχεται εγγύηση στον καταναλωτή, ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει αυτήν εγγράφως ή με άλλο τεχνικό μέσο αποτύπωσης που μπορεί να είναι διαθέσιμο και προσιτό στον καταναλωτή». περισσότερα >>

Σελίδες:«12345678»

Ενημέρωση Categories

Μετάφραση