Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Εκτύπωση σελίδας Εκτύπωση σελίδας

Links

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
www.ministryofjustice.gr

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
www.dsa.gr
www.dsanet.gr

Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
www.dspeir.gr

Ε.Α.Ν.Δ.Α. Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών
www.eanda.gr

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
www.dsth.gr

Ένωση Ελλήνων Νομικών
www.greekjurists.gr

Ένωση Ελλήνων Εργατολόγων
www.enelerg.gr

Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων
www.ende.gr

Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας
www.den.gr

Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη
www.nbonline.gr

Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου
www.efdimdik.gr

Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας
www.dfn2000.gr

Συνήγορος Του Πολίτη
www.synigoros.gr

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
www.dpa.gr

Διαύγεια – Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Diavgeia.gov.gr

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
www.efpolis.gr

Ινστιτούτο Καταναλωτή
www.inka.gr

Συνήγορος Του Καταναλωτή
www.synigoroskatanaloti.gr

Εθνικό Κτηματολόγιο
www.ktimatologio.gr

Εθνικό Τυπογραφείο
www.et.gr

Νομικό Portal
www.lawnet.gr

Πανεπιστήμιο Αθηνών,Τμήμα Νομικής
www.law.uoa.gr

Ανοικτή Διακυβέρνηση / opengov.gr
www.opengov.gr

Βουλή Των Ελλήνων
www.parliament.gr

Χρυσός Οδηγός
www.xo.gr

Το Σύνταγμα
tosyntagma.ant-sakkoulas.gr

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
www.acci.gr

EUROPA – Ο Επίσημος Δικτυακός Τόπος Της Ευρωπαικής Ένωσης
europa.eu/index_el.htm

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
www.un.org

Ευρωπαική Επιτροπή
ec.europa.eu

Κατεβάστε το Σύνταγμα της Ελλάδας σε μορφή pdf  (Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27 Μαΐου 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Bουλής των Ελλήνων)

(Visited 511 times, 1 visits today)