Επαγγελματική & Διδακτική εμπειρία

Εκτύπωση σελίδας Εκτύπωση σελίδας

Κάτρη Μαρία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2004 μέχρι σήμερα Άσκηση Ελεύθερης Δικηγορίας.

  • Εργατικό Δίκαιο
  • Αστικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών
  • Διοικητικό Δίκαιο
  • Ποινικό Δίκαιο

2002-2004 Παράλληλη άσκηση στο Δικηγορικό Γραφείο του Τσεβρένη Κωνσταντίνου και στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Νοέμβριος 2010 μέχρι σήμερα Εκπαιδεύτρια της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών [ΕΟΤ] στη
γραφή και ανάγνωση του συστήματος Braille.

Οκτώβριος 2008 μέχρι σήμερα Αναπληρώτρια καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου στη Σχολή
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Ιούλιος-Οκτώβριος 2008 Εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα «Εκπαιδευτική Ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και των στελεχών των αναπηρικών οργανώσεων» στο πλαίσιο του Ε.Π. Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική κατάρτιση 2000-2006 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).

(Visited 917 times, 1 visits today)