Υπηρεσίες – Δραστηριοποίηση

Εκτύπωση σελίδας Εκτύπωση σελίδας

law

Το δικηγορικό γραφείο Μαρία Π. Κάτρη & συνεργάτες με έδρα την Αθήνα, ιδρύθηκε το 2004 από τη Μαρία Π. Κάτρη, Δικηγόρο Αθηνών.

Διαθέτει συνεργάτες δικηγόρους στην Αθήνα, στο Πειραιά αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

Το γραφείο μας Δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς του δικαίου σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Ενδεικτικά οι τομείς του δικαίου στους οποίους το γραφείο μας παρέχει τις άρτιες υπηρεσίες του είναι οι εξής:

 • Δικαστική & εξωδικαστική επίλυση διαφορων
 • Εργασιακές σχέσεις
 • Είσπραξη απαιτήσεων
 • Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Προσώπων
 • Ακίνητα – Προσημειώσεις
 • Έρευνες ακίνητης περιουσίας – κτηματολόγιο
 • Αγορά & πώληση ακινήτων
 • Διαζύγια, διατροφές επιμέλεια τέκνων
 • Υιοθεσία
 • Προσβολή πατρότητος
 • Κληρονομικά
 • Αυτοκίνητα (τροχαίο, αποζημίωση, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, αγωγή κατά ασφαλιστικής εταιρείας)
 • Μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων
 • Εταιρείες/σωματεία
 • Εμπορικό σήμα/πνευματική & βιομηχανική ιδιοκτησία
 • Διοικητικό & υπαλληλικό δίκαιο
 • Φορολογικό δίκαιο
 • Ποινικό δίκαιο
 • Δικαιο του Ιντερνετ
 • Θέματα αλλοδαπών και ομογενών – Διαχείριση των νομικών τους υποθέσεων στην Ελλάδα
 • Μεταφράσεις και επικυρώσεις ξενόγλωσσων εγγράφων
[note color=”#c8e7fe”]Αυτό που διακρίνει το δικηγορικό μας γραφείο και το έχει καθιερώσει στην εκπροσώπηση των κάθε είδους υποθέσεων των πελατών μας, είναι η παροχή υψηλού επιπέδου νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την επιτυχημένη έκβαση των υποθέσεών τους.

Η προσωπική σχέση του γραφείου μας με τον πελάτη αποτελεί σημαντική παράμετρο της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μας.[/note]

(Visited 2.033 times, 1 visits today)