Συνήγορος του Πολίτη

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου 8 Φεβ , 2013   // Δημοσιεύθηκε στην   Ενημέρωση    Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνήγορος του Πολίτη

sinigorosΟ Συνήγορος του Πολίτη είναι φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και είναι αρμόδιος για την καταπολέμηση των διακρίσεων στον δημόσιο τομέα.
Συνεπώς όποιος έχει υποστεί διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή φύλου από δημόσια υπηρεσία ή φορέα του δημοσίου, μπορεί να υποβάλει αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη.
Ο Συνήγορος του Πολίτη εξετάζει εάν ο αναφερόμενος έχει υπάρξει θύμα διάκρισης για κάποιον από τους παραπάνω λόγους.
Εάν διαπιστώσει ότι έχει υπάρξει διακριτική ή άνιση μεταχείριση, τότε διαμεσολαβεί για την προστασία του θύματος και την άρση των δυσμενών συνεπειών, τις οποίες έχει υποστεί το θύμα της διάκρισης.
Αν υπάρχει διάκριση λόγω φύλου, ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος να εξετάσει καταγγελίες και για τον ιδιωτικό τομέα.
Για περισσότερες πληροφορίες
www.synigoros.gr

(Visited 97 times, 1 visits today)

Μετάφραση