Βιογραφικό

Εκτύπωση σελίδας Εκτύπωση σελίδας

ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

2004 μέχρι σήμερα Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή: Υποψήφια Διδάκτωρ Εργατικού Δικαίου

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: ( Το Διευθυντικό Δικαίωμα του Εργοδότη και τα όρια του από τη σκοπιά του Νόμου 1787/1988- Εν συγκρίσει με το Γερμανικό Δίκαιο)

Μάρτιος 2004 Εξετάσεις στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με σκοπό την
Απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

2002-2004 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή:
Μεταπτυχιακές Σπουδές Β’ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου, με εξειδίκευση στο «Εργατικό Δίκαιο».

1996-2002 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή, Πτυχίο Νομικής

1990-1996 Ιδιωτικό Γυμνάσιο/ Λύκειο, Ηλιουπόλεως «Θεομήτωρ».

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ- ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Οκτώβριος 2008-
Απρίλιος 2009 Σεμινάρια Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τίτλο «Σπουδαστήρια Ποινικού Δικαίου».

Οκτώβριος 2008-
Απρίλιος 2009 Σεμινάρια Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τίτλο «Σπουδαστήρια Ποινικής Δικονομίας».

Μάρτιος-2009 Συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Νέων Τεχνολογιών (CeBIT
2009)- Επιχειρηματική Αποστολή με θέμα: «Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας».

Ιούνιος-2008 3ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Άτομα με Αναπηρία και
ΜΜΕ».

Οκτώβριος-
Δεκέμβριος 2007 Σεμινάρια Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τίτλο «Ανεξάρτητες Αρχές και Κράτος Δικαίου».

Ιούλιος 2007 Ημερίδα με θέμα «Introducing Guide Dogs».

Απρίλιος-
Μάιος 2007 Σεμινάρια Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τίτλο «Σεμινάρια για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων».

Νοέμβριος 2006-
Μάιος 2007 Σεμινάρια Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τίτλο «Η Σύγχρονη Δικηγορία».

Ιανουάριος 2007-
Μάιος 2007 Σεμινάρια Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τίτλο «Διοικητική Δικονομία».

Νοέμβριος 2005 Σεμινάριο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) με θέμα: «Επιμόρφωση Ακτιβιστών και Συνηγόρων των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία».

2004-2005 Σεμινάρια Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τίτλο «Σπουδαστήρια Πολιτικής Δικονομίας» και με ειδικότερο αντικείμενο: « 1. Συμμετοχή τρίτων στην Πολιτική Δίκη και 2. Πολιτική Δικονομία στο Εμπορικό Δίκαιο».

2004-2005 Σεμινάρια Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τίτλο «Σπουδαστήρια Ποινικής Δικονομίας».

2004-2005 Σεμινάρια Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τίτλο «Σπουδαστήρια Ποινικού Δικαίου ».

Οκτώβριος 2004 Σεμινάριο του Εργαστηρίου Συγκριτικού και Ευρωπαϊκού
Εργασιακού Δικαίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης με θέμα: « Η κριτική λειτουργία του Εργατικού
Δικαίου».

2003-2004 Σεμινάρια Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αντικείμενο: «Η
Νομική Διάσταση του Περιβάλλοντος».

Νοέμβριος 2003 Σεμινάριο της Εταιρείας Νέων Ιατρών και Επιστημόνων
Υγείας (Ε. Ν. Ι . Ε. Υ.) με αντικείμενο: « Βιοηθική και
Αναπαραγωγικά Ζητήματα. Τα Μεγάλα Διλήμματα του 21ο
Αιώνα».

Οκτώβριος 2003 Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων Γ’ Συνέδριο, με θέμα:
« Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου- 50 Χρόνια Εφαρμογής».

Μάιος 2003 Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεολαίας με θέμα: « Για μια Ευρώπη χωρίς Εμπόδια για τους Νέους με Αναπηρία».

Μάιος 2003 2ο Συνέδριο Ευρωπαϊκών Νομικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής

2002- 2003 Σεμινάρια Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τίτλο «Σπουδαστήρια Πολιτικής Δικονομίας» και με ειδικότερο αντικείμενο: « Ζητήματα Δικαίου Ιδιοκτησίας».

2002- 2003 Σεμινάρια Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αντικείμενο: « Η Δικαστική Προστασία Στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια».

2002-2003 Σεμινάρια Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αντικείμενο:
«Σπουδαστήρια Ποινικού Δικαίου».

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2004 μέχρι σήμερα Άσκηση Ελεύθερης Δικηγορίας

2002-2004 Παράλληλη άσκηση στο Δικηγορικό Γραφείο του Τσεβρένη Κωνσταντίνου και στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Νοέμβριος 2010
μέχρι σήμερα Εκπαιδεύτρια της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών [ΕΟΤ] στη
γραφή και ανάγνωση του συστήματος Braille.

Οκτώβριος 2008
μέχρι σήμερα Αναπληρώτρια καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου στη Σχολή
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Ιούλιος-
Οκτώβριος 2008 Εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα «Εκπαιδευτική Ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και των στελεχών των αναπηρικών οργανώσεων» στο πλαίσιο του Ε.Π. Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική κατάρτιση 2000-2006 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

2005-2008 Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ( Ι.Κ.Υ ) για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής στον τομέα του Εργατικού Δικαίου.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πιστοποίηση γνώσης του συστήματος ανάγνωσης και γραφής Braille,
Πιστοποιητικό ECDL [EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENSE (START)]
Καλή γνώση Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Νοέμβριος –
Μάιος 2011 Εκπαιδεύτρια στην εκμάθηση της γραφής Braille στα μαθήματα
που υλοποιούνται από την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ) (πιστοποιημένος φορέας από το Υπουργείο Υγείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Νομική Έρευνα, Λογοτεχνία, Ποίηση (μέλος της Λέσχης Βιβλίου), Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσική και ειδικότερα γνώσεις πιάνου, και ταξίδια.

(Visited 477 times, 1 visits today)